Direkt Bygg: 08 – 552 414 03 | Direkt Snickeriet: 08 – 552 414 04 | 08 – 552 414 00 (Växel) info@bastabygg.se

Byggtjänster

^

Nyproduktion

^

Tillbyggnader

^

Reparation

^

Takrenovering och takarbeten

^

Dörr- och fönsterbyte

^

Tilläggsinsolering

^

Golvläggning

^

Planlösningsändringar

^

Mur- och putsarbete

^

Rivning

^

Byggsmide

^

Rörararbeten

^

Köksmontering

^

Altaner och uteplatser

^

Fasadmålning

^

Skivtäckning

^

Vattenavrinning

^

Fasadarbeten

^

Tapetsering

^

Altaner, balkonger, uteplatser och terrass

^

Staket, plank och avskärmning

^

Bandtäckning

^

Murning

^

Betongsarbete

^

Våtrumsarbeten (behörig enligt BBV)

^

Alla typer av in och utvändiga målningsarbeten

^

Skorstensbeslag

^

Glasarbeten

^

Golvläggning

^

Ställningsbyggnation

^

Skräddarsydda inredningar